Logo

Święto Chleba Poznań 2015 r.

5 wrześnie 2015 roku po raz osiemnasty na Starym Rynku w Poznaniu odbyło się Święto Chleba, zorganizowane przez Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam naszej piekarni.

"Święto Chleba" jest nie tylko okazją do zaprezentowania różnorodności wyrobów piekarskich, ale także ukazania smakowych i zapachowych walorów naturalnie wypiekanego pieczywa. Podczas „Święta Chleba” ukazana jest ranga pracy piekarza, specyfika zawodu a także tradycja wytwarzania chleba i jego poszanowania.

Prowadzenie takich akcji, kierowanych do szerokiego grona potencjalnych konsumentów pieczywa, jest obecnie niezbędne z uwagi na fakt, iż obserwuje się już od kilku lat stałą tendencję spadku spożycia pieczywa, w tym zwłaszcza produkowanego tradycyjnie, metodami gwarantującymi jego walory zdrowotne i smakowe.